• Trygg Trafikk Det er fett å bli sett 

      Lauvdal, Yvonne; Gimnes, Ina Østhus (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven presenterer en holdningskampanje på vegne av trafikkorganisasjonen Trygg Trafikk. Organisasjonen er bidragsyter til nullvisjonen, som er regjeringens visjon om et transportsystem uten drepte ...