• Implementering av EPJ-system i Nordre Follo kommune 

      Hagland, Mats; Furebotn, Henrik (Bachelor thesis, 2019)
      Oppegård og Ski kommune skal slås sammen til Nordre Follo kommune. I forbindelse med sammenslåingen skal de blant annet anskaffe et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system). Dette systemet må være implementert og ...