• Motivasjon av selgere i Glitter Midt-Norge 

      Sundnes, Charlotte; Freberg, Hannah (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Formålet med denne oppgaven er å finne ut hva som øker motivasjonen til selgerne i Glitter Midt-Norge. Dette er et tema som har blitt svært viktig i dagens næringsliv og derfor er dette noe vi har valgt å se nærmere på. ...