• Konsekvenser av Blockchain-teknologi innenfor regnskap og revisjon 

      Simenstad, Karl; Fjeld, Jim Daniel (Master thesis, 2018)
      Regnskap og revisjonsbransjen er en bransje der digitaliseringen allerede har medført endringer, og er ventet å medføre store endringer fremover. Årsaken til dette er at mange av arbeidsoppgavene innenfor regnskap og ...