• Verdivurdering av Sesam AS 

      Fisvik, Annette; Fauzi, Muhmad Kuhdume (Bachelor thesis, 2015-06-01)
      I denne oppgaven har vi gjort en verdivurdering av Sesam AS. Sesam er et gatekjøkken som er lokalisert på Studentersamfunnet i Trondheim. Problemstillingen vi har valgt for vår oppgave er: Hva er verdien av Sesam AS? Vi ...