• Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

      Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
      Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...