• Er myndighetene underlagt en budsjettskranke? 

      Espeli, Bengt Magne (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven studere jeg effekten av vedvarende offentlige underskudd. Flere land, blant andre, USA, Japan og Storbritannia har med få unntak hatt underskudd i offentlig sektor de siste 30 årene. Gjennom å stille ...