• Skål for barnas høytid 

      Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...