• Permisjonsvenn 

      Engen, Henriette; Amundsen, Tora Cecilie (Bachelor thesis, 2020)
      I denne bacheloroppgaven har vi utarbeidet en kampanjeplan på vegne av Røde Kors Akershus og prosjektet “permisjonsvenn for innsatte”. Bakgrunnen for kampanjen er at organisasjonen har hatt en lav oppslutning blant ...