• Verdivurdering av Selfa Arctic as 

      Michelsen, Mads Huun; Morken, Tord; Endresen, Ola Christoffer Buschmann (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi gjennom en fundamental verdsettelsesmetode funnet et estimat på egenkapitalverdien til Selfa Arctic AS per 01.01.2016. Verdsettelsesdatoen er fastsatt ved utgangspunkt i det siste tilgjengelige ...