• Lønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør AS 

      Eilertsen, Sindre; Vedvik, Eskil Sundklakk (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten ...