• Konsekvensanalyse av oppfølgingsalternativer for pacemakerpasienter 

      Dybedahl, Mikael; Vinje, Torstein S. Åmodt (Bachelor thesis, 2017)
      I dette caset har vi i samarbeid med Abbott og Nordlandssykehuset i Bodø undersøkt konsekvensene ved to forskjellige oppfølgingsalternativer for pasienter som får implantert pacemaker. Det første av de to alternativene ...