• Basel III 

      Aaker, Kenneth Løbø; Dingtorp, Mariann (Master thesis, 2013-02-05)
      For at vi skal kunne ha en stabil og velfungerende økonomi er det viktig med finansiell stabilitet i banksektoren, ikke bare nasjonalt, men også på et internasjonalt nivå. Da vi opplevde den kraftige finanskrisen i 2007 ...