• Valutasikringsstrategier : praksis og regnskapsmessige konsekvenser 

      Christensen, Christiane Meløy; Gjengstø, Marius (Master thesis, 2015-08-07)
      Oppgaven tar sikte på å vise hvilke former for valutasikringsstrategier som benyttes av ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs, samt hvilke regnskapsmessige effekter de ulike strategiene gir, herunder hvordan ...