• Prosjektstyring i Alstad Maskinbedrift AS 

      Alstad, Katrine Sivertsen; Brøseth, Martin; Chanont Bjerkvik, Thommas Ahtit (Bachelor thesis, 2014-09-10)
      Denne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin ...