• Hvordan påvirkes revisjonskvalitet gjennom bruk av digital revisjon? 

      Buan, Tonje; Bjellerås, Jan Inge Langmyr (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan revisjonskvaliteten blir påvirket ved bruk av digital revisjon. Oppgaven tar for seg forskjeller mellom den tradisjonelle- og digitale revisjonen ved å se på om revisjonskvaliteten ...