• Konkurranseutsetting av NSB 

      Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
      I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...