• Investeringsanalyse av Grieg Seafood ASA 

      Giskeødegård, Kristin Anette; Braut, Katarina (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å beregne lønnsomheten av den potensielle havmerden til Grieg Seafood ASA. Innledningsvis i oppgaven vil laksenæringen og selskapet bli presentert, sammen med prosjektet og tilhørende ...