• Arbeidsledighet og automatisering 

      Enoksen, Fredrik Aurbakken; Braut, Jon (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven ser vi om det eksisterer en sammenheng mellom teknologisk utvikling og den strukturelle arbeidsledigheten, ettersom vi forutsetter at automatiseringen av arbeidsoppgaver har tiltatt i nyere tid. For å ...