• Verdsettelse av Kid ASA 

      Langnes, Andrea; Borg, Emilie Bostad; Bratli, Sindre (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bacheloroppgaven gjennomfører vi en verdsettelse av Kid ASA, og har kommet frem til følgende hovedproblemstilling: «Hva er den fundamentale verdien av en aksje i Kid ASA per 01.01.2021?» Hovedproblemstillingen ...