• Førte Norges Bank en optimal pengepolitikk etter oljeprisfallet i 2014? 

      Lode, Daniel; Våge, Amalie; Blombäck, Simon (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven tar for seg en analyse av den norske økonomien i perioden 2001- 2017. Gjennom å se på den statistiske utviklingen i BNP, styringsrente, kjerneinflasjon og oljepris er det mulig å drøfte om den førte ...