• En empirisk studie av kapitalverdimodellens gyldighet på Oslo Børs. 

      Jørgensen, Espen Njøs; Birkeland, Sindre; Bjerch-Andresen, Mons (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven ser på forholdet mellom risiko og avkastning for alle aksjer notert på Oslo Børs mellom januar 2005 og desember 2018. Forholdet blir analysert ved bruk av kapitalverdimodellen, utledet av Sharpe (1964), ...