• Hvordan bedre motivasjonen i salgsgruppen til Info Consensus 

      Bjørge, Ronny (Bachelor thesis, 2014-09-10)
      Oppbygning: I del 1 av teori kapitelet ser vi nærmere på relevante motivasjonsteorier. Teoriene herfra blir benyttet til og lage et forskningsopplegg som består av en kvantitativ spørreundersøkelse og en kvalitativ intervju ...