• Hva er effekten av bistand på økonomisk utvikling i subsahariske Afrika? 

      Molohon, Noel Adrian Smørdal; Langvik, Ruben; Bilstad, Andreas J. (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg effektene av økonomisk bistand fra donorland til utviklingsland i subsaharisk Afrika, for å se om bistand har en virkning på økonomisk utvikling. Siden avkoloniseringsbølgen som startet i Afrika ...