• Tryg Forsikring 

      Bratland, Karoline Borge; Bergh, Rebecca Råheim Hiis (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet i fordypningsfaget Forretningsutvikling og digitalisering ved Handelshøyskolen BI - Campus Bergen. Oppgaven handler om hvordan Tryg Forsikring kan effektivisere arbeidsprosesser for ...