• Et retrospektivt case-studie av Dale eiendomsutvikling 

      Kristiansen, Benedikte Karoline; Bayanloo, Maryam (Bachelor thesis, 2017)
      Med denne bacheloroppgaven i prosjektledelse ønsker vi å undersøke om strategisk prosjekttilnærming kunne bidratt positivt til Dale Eiendomsutvikling som i utgangspunktet ikke drev prosjektbasert. Dernest ønsker vi å ...