• Anvendt økonomi for ledere – Globale perspektiver 

      Tonning, Jørgen Aasen; Bakken, Peder Storvik (Master thesis, 2021)
      Denne prosjektoppgaven er delt inn i to hoveddeler med underoppgaver i hver hoveddeldel. Dette sammendraget vil ta for seg et avsnitt som oppsummer hver enkelt underoppgave. Første del av oppgaven omhandler makroøkonomi ...