• Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

      Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
      Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...