• Det innovative Norge: hvilken innovasjonspolitikk for nyskaping? 

      Asheim, Bjørn Terje (Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Artikkelen diskuterer hvilken innovasjonspolitikk som er nødvendig for å sikre nyskaping i den norske økonomien, en økonomi som er preget av en sterk spesialsiering både når det gjelder kunnskapsdannelse og utnyttelsen av ...