• Innovasjonsevne i norske bedrifter: Norsk innovasjonsindeks. 

      Lervik-Olsen, Line; Kurtmollaiev, Seidali; Andreassen, Tor Wallin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      I en BCG-undersøkelse fra 2015 fremkom det at omtrent 80 prosent av de intervjuede topplederne hadde definert innovasjon som en del av virksomhetens viktigste område, og hele 57 prosent hadde definert det som en av de tre ...