• Behavioral disinhibition can foster intentions to healthy lifestyle change by overcoming commitment to past behavior 

   Fennis, Bob M.; Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   To curb the trend towards obesity and unhealthy living, people may need to change their entire lifestyle to a healthier alternative, something that is frequently perceived to be problematic. The present research, using ...
  • Business model innovation and value-creation: the triadic way 

   Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Snyder, Hannah; Allard, Van Riel; Sweeney, Jill; Yves, Van Vaerenbergh (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Open service innovation is an emergent new service development practice, where knowledge on how to organize development work is scarce. The purpose of the present research is to identify and describe relevant ...
  • Buzz-markedsføring 

   Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • A customer-centric five actor model for sustainability and service innovation 

   van Riel, Allard C. R.; Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Zhang, Lu; Mithas, Sunil; Heinonen, Kristina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Service industries are increasingly unsustainable. Considering consumers as change agents, we show how service innovation may contribute to a service ecosystem that helps achieve emerging sustainability goals. To achieve ...
  • Elektroniske offentlige tjenester: En studie av folks holdninger til og erfaringer med teknologi 

   Andreassen, Tor W.; Olsen, Line Lervik; Calabretta, Giulia (Journal article, 2010)
   Kan økt bruk av selvbetjeningsteknologi være en løsning som reduserer offentlige utgifter, øker brukertilfredsheten og fristiller varme hender? Det høres kanskje for godt ut til å være sant, men svaret er ja. I ...
  • Hvordan balansere mellom digitale og sosiale innovasjoner 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Ledere som ønsker at deres bedrift skal være relevant og attraktiv, må bedre balansere forholdet mellom to innovasjonsstrategier: digitalisering av kundefronten og innovasjoner forankret i samfunnsansvar. Sistnevnte kaller ...
  • The impact of customers' perception of varying degrees of customer service on commitment and perceived relative attractiveness 

   Andreassen, Tor W.; Olsen, Line Lervik (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The study is motivated by business' mixed response to increasing demand for customer service, leaving the question as to its impact on performance open. The study is concerned with the impact of customers' perception of ...
  • The impact of customers' perception of varying degrees of customer service on commitment and perceived relative attractiveness 

   Andreassen, Tor W.; Olsen, Line Lervik (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   The study is motivated by business' mixed response to increasing demand for customer service, leaving the question as to its impact on performance open. The study is concerned with the impact of customers' perception of ...
  • Innovasjon: Det du gjør, er ikke det de ser 

   Kurtmollaiev, Seidali; Lervik-Olsen, Line; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Norske bedrifter er opptatt av innovasjon. Motivasjonen er mangslungen. Noen innoverer for å kutte kostnader i produksjon og administrasjon eller for å bli mer bærekraftige. Andre ønsker å innovere i bedriftens eksisterende ...
  • Markedsføring: ikke bare for de store! 

   Andreassen, Tor W. (Journal article, 2010)
   Oppsummert er markedsføring et spørsmål om tre begivenheter: tiltrekke seg de rette kundene, beholde og utvikle de rette lønnsomme kundene og forholde seg til de ulønnsomme kundene gjennom en rekke produkter eller ...
  • Online complaining: understanding the adoption process and the role of individual and situational characteristics 

   Andreassen, Tor W.; Streukens, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Despite the relevance of online customer complaining, little research exists in this area. The purpose of this paper is twofold. First, develop and test a conceptual model to understand customers’ intention to adopt online ...
  • Sosiale medier. Mye brukt, men lite likt! 

   Olsen, Line Lervik; Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Mens sosiale medier får stor oppmerksomhet og nye brukere som strømmer til for eksempel Facebook, Myspace og Twitter, er kundetilfredsheten med disse løsningene lav. Dette er et paradoks. Vi tror at den lave ...
  • Trend spotting: nøkkelen til innovasjonssuksess 

   Andreassen, Tor W.; Calabretta, Giulia; Olsen, Line Lervik (Journal article, 2012)
   Det er problematisk når ledere ser på innovasjon som viktig for å kunne vokse, men bedriftene ikke lykkes med å overbevise kundene om å adoptere innovasjonene. Kundene ønsker nye produkter og tjenester, men finner at det ...
  • Å skape verdier sammen med kundene: hva er viktig? 

   Andreassen, Tor W.; Gustafsson, Anders; Gebauer, Heiko (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Det er en ny trend blant ledere og markedsførere å involvere kundene i tjenesteproduksjonen og leveransen. Fenomenet kalles blant annet «co-production » og «co-creation». I denne artikkelen kaller vi det for kundedelaktighet. ...