• Skattemessig behandling ved overdragelse av fiskerirettigheter 

      Andersen, Solfrid (Master thesis, 2018)
      Fisket er samfunnets felles ressurs. Fiskeressursene utgjør betydelige verdier og reguleres av det offentlige gjennom kvotesystemer. Det har opparbeidet seg et marked for omsetning av tildelte fiskerettigheter, som i dag ...