• En kvalitativ undersøkelse av bærekraft i utdanningsinstitusjoner 

      Øvrebø, Ingrid; Grane, Sigrid Thorsnes (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne oppgaven er bærekraft i utdanningsinstitusjoner. Vi har forsøkt å undersøke hvordan utdanningsinstitusjoner har valgt å inkludere bærekraft i sin nåværende strategi, derav problemstillingen vår: Er ...