• Politikkens mørke side 

      Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
      denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...