Now showing items 4059-4078 of 4355

  • Undersøkelse av lokalpolitikere 2006/2007. En redegjørelse for undersøkelsens gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser 

   Monkerud, Lars Chr. (Discussion Paper, Working paper, 2007)
   Rapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Statistisk sentralbyrå høsten 2006/våren2007. Undersøkelsene omfatter svar på spørreskjemaer sendt til ...
  • Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003:En redegjørelse for undersøkelsens relevans, gjennomføring og datakvalitet - samt noen hovedtendenser 

   Monkerud, Lars Chr. (Discussion Paper, Working paper, 2003)
   Rapporten dokumenterer spørreskjemaundersøkelsene som ble gjennomført av Handelshøyskolen BI i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning under prosjektet “Undersøkelse av lokalpolitikere og rådmenn 2002/2003” ...
  • Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole 

   Kuvaas, Bård; Birkeland, Ide Katrine (Forskningsrapport;2/2018, Research Report, 2018)
   Hovedformålet med lærerundersøkelsen var å undersøke om det er noen sammenheng på størrelsen på de lokale lønnstilleggene, rettferdighetsopplevelser, direkte incentiveffekt, indre motivasjon, affektiv organisasjonsforpliktelse ...
  • Underveis: Menns og kvinners lederkarrierer 

   Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen undersøkes hvordan mannlige og kvinnelige lederes karrierer preges av stiavhengighet, ulike karrieredrivere og generasjonsforskjeller. Analysen er dels basert på paneldata fra AFFs lederundersøkelser, ...
  • Unfairness by Design? The Perceived Fairness of Digital Labor on Crowdworking Platforms 

   Fieseler, Christian; Bucher, Eliane; Hoffmann, Christian Pieter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Based on a qualitative survey among 203 US workers active on the microwork platform Amazon Mechanical Turk, we analyze potential biases embedded in the institutional setting provided by on-demand crowdworking platforms and ...
  • Uniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekst 

   Birkeland, Kristine Skaalvik; Jensen, Ida Kristin; Heggdal, Karoline Ytre-Arna (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- ...
  • Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity 

   Jonauskaite, Domicele; Abu-Akel, Ahmad; Dael, Nele; Oberfeld, Daniel; Abdel-Khalek, Ahmed M.; Al-Rasheed, Abdulrahman Saud; Antonietti, Jean-Philippe; Bogushevskaya, Victoria; Chamseddine, Amer; Chkonia, Eka; Corona, Violeta; Fonseca-Pedrero, Eduardo; Griber, Yulia A.; Grimshaw, Gina M.; Hasan, Aya Ahmed; Havelka, Jelena; Hirnstein, Marco; Karlsson, Bodil S.A.; Laurent, Eric; Lindeman, Marjaana; Marquardt, Lynn Anne; Mefoh, Philip; Papadatou-Pastou, Marietta; Pérez-Albéniz, Alicia; Pouyan, Niloufar; Roinishvili, Maya; Romanyuk, Lyudmyla; Salgado-Montejo, Alejandro; Schrag, Yann; Sultanova, Aygun; Uusküla, Mari; Vainio, Suvi; Wąsowicz, Grażyna; Zdravković, Sunčica; Zhang, Meng; Mohr, Christine (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Many of us “see red,” “feel blue,” or “turn green with envy.” Are such color-emotion associations fundamental to our shared cognitive architecture, or are they cultural creations learned through our languages and traditions? ...
  • Unntak fra merverdiavgift på finansielle tjenester med særlig vekt på corporate finance-tjenester : Carnegie/ABG-dommens betydning 

   Framnes, Stig Rune Nylænde (Master thesis, 2013-02-08)
   Oppgavens metodedel gir et kortfattet bilde av rettskildetilstanden som grunnlag for problemstillingens sentrale rettsregler og utviklingen  ...
  • Unormal avkastning ved annonsering av fusjoner og oppkjøp på Oslo Børs 

   Sunnerlöf, Viktor Erik Markus; Ahmed, Junaed; Boström, August Nils Ask (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven undersøker og måler annonseringseffekter i aksjekursene hos norske selskap som resultat av annonsering av fusjoner og oppkjøp. Dette skjer gjennom en begivenhetsstudie der vi analysert aksjeprisene på ...
  • Urettferdig klagehåndtering: mine erfaringen, din respons 

   Brøto, Astri Åmellem; Lervik-Olsen, Line (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Når en frustrert kunde deler sine dårlige opplevelser fra klagehåndtering i sosiale medier – lar vi oss påvirke av det? Fører dette til at vi får negative holdninger til bedriften som håndterte klagen, eller får det ...
  • Uro 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;7/2007, Working paper, 2007)
   Aarbeidsnotatet er satt sammen av Månedsbrevet til Arne Jon Isachsen for juli-desember 2007. Månedsbrevet består av 6 ulike artikler.
  • User guides for the climate adaptation of buildings and infrastructure in Norway: Characteristics and impact 

   Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Flyen, Cecilie; Stoknes, Per Espen; Lohne, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   To reduce future damages on buildings and infrastructure, and prepare society for the coming climate challenges, in recent years numerous user guides have been developed. The objective of this study is to provide the first ...
  • A user-friendly earth system model of low complexity: the ESCIMO system dynamics model of global warming towards 2100 

   Randers, Jørgen; Göluke, Ulrich; Wenstøp, Fred; Wenstøp, Søren (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   We have made a simple system dynamics model, ESCIMO (Earth System Climate Interpretable Model), which runs on a desktop computer in seconds and is able to reproduce the main output from more complex climate models. ESCIMO ...
  • User-Specified General-to-Specific and Indicator Saturation Methods 

   Sucarrat, Genaro (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Abstract General-to-Specific (GETS) modelling provides a comprehensive, systematic and cumulative approach to modelling that is ideally suited for conditional forecasting and counterfactual analysis, whereas Indicator ...
  • Usikkerhetsstyring hos Logit Gruppen 

   Walseth, Christine Sand; Nilsen, Martin Bade; Strand, Lene Hansen (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Bacheloroppgaven handler om usikkerhetsstyring i systemutviklings- og leveransebedriften Logit Gruppen. Oppgaven ble gjennomført våren 2012 som en kvalitativ undersøkelse i et utvalg av Logit Gruppens prosjekter. Vi har ...
  • Using actors’ perceptions of network roles and positions to understand network dynamics 

   Abrahamsen, Morten H.; Henneberg, Stephan C.; Naudé, Peter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article explores network dynamics by analyzing how actors make sense of time and space in business networks, and how they act based on these perceptions. The time dimension is understood here as actors’ perceptions ...
  • Using artificial intelligence in economic policy forecasting 

   Hagland, Mats; Lian, Benjamin (Master thesis, 2021)
   We hypothesize that machine learning algorithms are better equipped at forecasting policy rates. To test this hypothesis, we gathered several machine learning algorithms and compared their forecasts of the Norwegian ...
  • Using Brokerage Commissions to Secure IPO Allocations 

   Fjesme, Sturla Lyngnes; Michaely, Roni; Norli, Øyvind (CCGR Working Paper;4/2010, Working paper, 2010)
   Using data, at the investor level, on the allocations of shares in initial public offerings (IPOs), we document a strong positive relationship between the amount of stock-trading commission and the number of shares an ...
  • Using enterprise social media for knowledge sharing in bureaucratic settings : a case study on how power and political activities influence sensemaking processes 

   Bristøl, Morten Lysgaard; Holcman, Geir (Master thesis, 2015-08-07)
   In response to the call for more research on intra-organizational usage of enterprise social media, and the insufficient addressing of how power effect knowledge sharing in organizational life, this thesis adopts a ...
  • Using Entropic Tilting to Combine BVAR Forecasts with External Nowcasts 

   Krüger, Fabian; Clark, Todd E.; Ravazzolo, Francesco (CAMP Working Paper Series;8/2015, Working paper, 2015)
   This paper shows entropic tilting to be a flexible and powerful tool for combining mediumterm forecasts from BVARs with short-term forecasts from other sources (nowcasts from either surveys or other models). Tilting ...