Now showing items 395-414 of 3673

  • Business history and economic globalisation 

   Ekberg, Espen; Lange, Even (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Recent reviewers of the current state and future direction of business history have complained that, despite the growth of business history as a distinct academic discipline in recent decades, the field has tended to become ...
  • Business model innovation : the South African BoP canvas 

   Kobro, Marie; Hattrem, Katrine (Master thesis, 2014-02-10)
   This Master Thesis is a contribution to the ongoing discussion in the academic world surrounding the Bottom of the Pyramid as an un-captured growth opportunity for business operations. Although the concept has increasingly ...
  • Business model innovation and value-creation: the triadic way 

   Andreassen, Tor W.; Lervik-Olsen, Line; Snyder, Hannah; Allard, Van Riel; Sweeney, Jill; Yves, Van Vaerenbergh (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose Open service innovation is an emergent new service development practice, where knowledge on how to organize development work is scarce. The purpose of the present research is to identify and describe relevant ...
  • Business Models and Organization Design 

   Fjeldstad, Øystein D.; Snow, Charles C. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Despite a voluminous literature, business model research continues to be plagued with problems. Those problems hinder theory development and make it difficult for managers to use research findings in their decision-making. ...
  • Business Network Simulation: Combining Research Cases and Agent-Based Models in a Robust Methodology 

   Prenkert, Frans (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This paper describes the use of an agent-based model (ABM) with the purpose of simulating interaction processes in business networks. Such an ABM must be able to capture time and process in networks while retaining a level ...
  • Business plan for Oscars Pizza AS 

   Hellum, Ole (Bachelor thesis, 2020)
   Oscars Pizza is a small restaurant owned and operated by Nabeel Kadhim Diwan, located at Teaterplassen in Grønland, Oslo. The restaurant serves food to its own in-house customers, as well as to customers at neighbouring ...
  • Business relationships in humanitarian logistics : a case study of the WASH-kit network 

   Babic, Ena; Heie, Benedikte (Master thesis, 2015-08-07)
   Purpose: The purpose of this thesis is to describe and explore how business relationships impact humanitarian logistics. We will achieve this by looking at general theories on humanitarian logistics and business relationships ...
  • But we’re not all Vikings! Intercultural identity within a Nordic context 

   Warner-Søderholm, Gillian (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The concept of ‘Scandinavian culture’ is not new: the implicit understanding is that all Nordic states have similar cultural values (Smith et al. 2003). Nevertheless, disturbing cultural differences may still surface even ...
  • Buying CSR with employees’ pensions? The effect of social responsible investments on Norwegian SMEs’ choice of pension fund management: A conjoint survey 

   Biong, Harald; Silkoset, Ragnhild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose – Employees often expect an emphasis on financial aspects to be predominant when their employers choose a fund management company for the investment of employees’ pension fund deposits. By contrast, in an attempt ...
  • Buying First or Selling First in Housing Markets 

   Moen, Espen Rasmus; Nenov, Plamen; Sniekers, Florian (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Housing transactions by moving homeowners take two steps—buying a new house and selling the old one. This paper argues that the transaction sequence decisions of moving homeowners have important effects on the housing ...
  • Buzz-markedsføring 

   Andreassen, Tor W. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - vekst og lønnsomhet (1998-2007) 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   Rapporten er en oppdatering av regnskapstallene fra BI prosjektet ”En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring” (Espelien og Reve, 2007). Målsetningen til hovedprosjektet var å bidra til en økt forståelse for betydningen ...
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013 

   Goldeng, Eskil; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2013, Research report, 2013)
   Forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av verdiskapningsstudiene av bygg-, anlegg – og eiendomsnæringen (BAE), som siden 2007 har blitt gjennomført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen ...
  • Byggemarkedet - et "lemons"-marked eller velfungerende marked? 

   Biong, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Norges Takseringsforbund har gjennom en undersøkelse i oktober 2007 anslått at problemene med manglende kontroll, slurv og feil utførelse i byggefasen representerer skader på ca 13 mill NOK på årsbasis i den norske ...
  • Byggenæringen i økonomiske nedgangstider: En studie av regionale og kommunale sysselsetningseffekter i Norge 

   Espelien, Anne; Grünfeld, Leo (Forskningsrapport;4/2010, Research report, 2010)
   Forskningsrapporten gir en omfattende analyse av hvilke effekter en svikt i omsetning vil kunne ha for sysselsetning og bedriftsoverlevelse i byggenæringen fordelt på ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner i Norge. Rapporten ...
  • Byggingen av Heggstadmoen : En vurdering av interessenthåndteringen 

   Reum, Ole Kristian Dullum; Adolfsen, Sindre; Rindalsholt, Martin Andreas (Bachelor thesis, 2018)
   Interessenthåndtering er et dagsaktuelt tema innenfor faget prosjektledelse. En god eller dårlig interessenthåndtering kan skille mellom vellykkede og mindre vellykkede prosjekt. Problemstillingen vi har valgt er: - ...
  • Bærekraft i Circle K Norge 

   Nordfjord, Kristina Nordfjord (Bachelor thesis, 2019)
   I min bacheloroppgave ønsket jeg å knytte Circle K Norge og bærekraft sammen og se på hvilken betydning dette har for de ansatte. Problemstillingen ble dermed: Hvilken betydning har økt fokus på bærekraftig utvikling for ...
  • Bærekraft i frukt- og grøntavdelingen 

   Bui, Kim Huyen; Holmlund, Hanne; Larsen, Oda Allum (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil det overordnede temaet være bærekraftig livsstil. Formålet med studiet er å kartlegge hvilke faktorer som påvirker en forbrukers intensjon til å handle mer bærekraftig. På grunn av temaets ...
  • Bærekraft i klesbransjen 

   Venolum, Line Skoglund; Krogsrud, Frida; Feyling, Amanda (Bachelor thesis, 2018)
   Det er et voksende fokus på bærekraft i klesbransjen. Denne fremveksten har ført til endringer i forbrukerholdningene, og legger press på de tradisjonelle forretningsmodellene. Oppstartsbedrifter er mest sårbare for ...
  • Bærekraftig utvikling i prosjekter Hvordan kan prosjektleder oppnå bærekraftige prosjektresultater ved benyttelse av gevinstrealisering? 

   Klufterud, Kristina (Bachelor thesis, 2016)
   Jeg har skrevet en teoretisk bachelor der jeg ønsket å utforske hvordan miljø passet inn i prosjektledelse som utviklet seg til å inkludere miljø under et svært relevant tema nemlig bærekraftighet. Først redegjør jeg for ...