• Regnskogen trenger deg 

   Halvorsen, Johanna Kringlen; Jenshus, Ida Vang (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven i kampanjeplanlegging har vi utarbeidet en kampanje for Regnskogfondet, med fokus på regnskogen i Sentral-Afrika. Kampanjen har som hensikt å skape engasjement og økt kunnskap hos målgruppen ved ...
  • Regularity of Local Times Associated with Volterra–Lévy Processes and Path-Wise Regularization of Stochastic Differential Equations 

   Harang, Fabian Andsem; Ling, Chengcheng (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   We investigate the space-time regularity of the local time associated with Volterra–Lévy processes, including Volterra processes driven by α-stable processes for α∈(0,2]. We show that the spatial regularity of the local ...
  • Regulating for competition and security: The European energy sector 

   Sitter, Nick (CEAS Reports;7/2011, Working paper, 2011)
   The present paper explores the changing priorities in EU energy policy, its effects on the European energy market and the robustness of the regulatory toolbox available to the EU and its member states.
  • Regulation and Corporate Board Composition 

   Staubo, Siv (Series of Dissertations;1/2014, Doctoral thesis, 2014)
   This thesis is in the field of corporate governance. The corporate governance structure involves laws, rules, and regulations on the distribution of rights and responsibilities among the different stakeholders in the firm. ...
  • Regulation of Cryptocurrency: An Analysis of the Proposed Markets in Crypto-Assets Regulation Emphasizing on the Issuer of Stablecoin 

   Nøkleholm, Beate Adelaida; Kviseth, Gina Vangen (Master thesis, 2021)
   The master thesis analyzes the proposed Markets in Crypto-Assets Regulation published by the EU in September 2020. We provide explanations of the term ‘stablecoin’, its use as legal tender, as well as issuers and providers ...
  • Regulatory contracts and cost efficiency in the Norwegian Bus Industry: Do high-powered contracts 

   Dalen, Dag Morten; Gomez-Lobo, Andres (Discussion Paper, Working paper, 2002)
   In this paper we investigate the effects of different regulatory contracts on operational cost performance for Norwegian urban transport companies. Exploiting the panel nature of our data (11 years and 1136 company-year ...
  • Regulering av busselskapene 

   Nordberg, Morten (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   Dette notatet er ment å gi en oversikt over hva tidligere forskning sier om betydningen av kontraktsformer og eierskap, spesielt i bussektoren. Med utgangspunkt i standard reguleringsteori beskrives hvordan disse faktorene ...
  • Regulering av fjernvarme 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (CREAM Publications;3/2010, Working paper, 2010)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfra ...
  • Regulering av fjernvarme: Utredning for Olje- og energidepartementet 

   Dalen, Dag Morten; Moen, Espen R.; Riis, Christian (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   I denne rapporten vurderer vi reguleringer av fjernvarmesektoren i Norge. Utgangspunktet for analysen er hensynet til en samfunnsøkonomisk effektiv energiforsyning. Prinsippene for effektive investeringer i energiinfrastruktur ...
  • Regulering av kringkasting i Norge: Hvorfor – hvordan – hva har resultatene vært? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen tar sikte på å besvare tre spørsmål: a) hva har formålet med kringkastingsreguleringen vært, b) hvilke regulerings- eller styringstiltak er iverksatt og c) hvilke virkninger har politikken hatt? Det synes ...
  • Reinstating the Resourceful Self: When and How Self-Affirmations Improve Executive Performance of the Powerless 

   AlBalooshi, Sumaya; Moeini-Jazani, Mehrad; Fennis, Bob M.; Warlop, Luk (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Research has found that lack of power impairs executive functions. In the present research, we show that this impairment is not immutable. Across three studies and focusing on inhibitory control as one of the core facets ...
  • Reinventing the business model for local newspapers by building walls 

   Olsen, Ragnhild Kristine; Solvoll, Mona Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Using a business model lens, we analyse local newspapers’ paywall strategies and ask how monetisation has affected the newspapers’ offerings to users and advertisers. Based on interviews with 20 local newspapers in Norway, ...
  • Reisebrev fra Amerika 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;5/2003, Working paper, 2003)
  • Reisebrev fra Belgia 

   Isachsen, Arne Jon (CME Working paper series;3/2004, Working paper, 2004)
  • Reisen mot ”verdens fremste sjømatnasjon”: er det plass til toppforedling? 

   Remø, David André (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Oppgaven har hatt som mål å utrede om det er en fremtid for toppforedlere innen laks her i Norge. Toppforedlerene, som produserer høyforedlede varer, har de siste årene opplevd stadig mindre fortjeneste grunnet høye ...
  • Rekonstruksjonslovens fremtid 

   Nilsen, Julie; Sjølie, Thale (Master thesis, 2021)
   De norske gjeldsforhandlingsreglene har vært kjent for å være lite fleksible. Mange selskaper i økonomiske problemer har derfor i praksis vært nødt til å forhandle frem frivillige løsninger med sine kreditorer utenfor ...
  • Rekruttering av medarbeidere : Fra intuisjon til strategisk forankring 

   Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Relasjoners påvirkning på indre motivasjon 

   Alvern, Elisabeth Ruud (Bachelor thesis, 2020)
   Oppgavens tema er relasjoner og indre motivasjon blant deltidsansatte studenter. Relasjonene som blir undersøkt er både sosiale og økonomiske relasjoner mellom leder og medarbeider, samt relasjonen medarbeiderne seg ...
  • Relasjonsbygging og kundelojalitet 

   Lyng, Helle Kristine; Skjæret, Karoline Hind (Bachelor thesis, 2018)
   I denne oppgaven skal vi redegjøre for problemstillingen: Hvordan kan relasjonsbygging bidra til økt tillit og lojale kunder? Vi ønsket å se hvilken holdning kunder av klesbutikker har til lojalitetsprogrammer og om det ...
  • Relasjonsmarkedsføring med dagens Kina 

   Nordlund, Willfred; Willumsen, Andrè Enger; Ødegård, Jon Helge (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Målet for denne oppgaven er å finne hvordan utvikling av leverandørrelasjoner og relasjonsmarkedsføring ser ut i Kina innenfor høyteknologi eller omfattende produkter. Målet er forsøkt nådd gjennom en problemstilling som ...