Now showing items 2926-2945 of 4289

  • Political dynasties and the incumbency advantage in party-centered environments 

   Fiva, Jon H.; Smith, Daniel M. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A handful of recent studies have investigated the causal effect of incumbency on dynasty formation in candidate-centered electoral contexts. We use candidate-level data and a regression discontinuity design to estimate the ...
  • Political Dynasties in Democracies: Causes, Consequences and Remaining Puzzles 

   Geys, Benny; Smith, Daniel Markham (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Kinship often continues to play an important role in determining the ruling class even under modern democratic elections in a wide range of countries. In recent years, academic interest in the causes and consequences of ...
  • Political Dynasties, Electoral Institutions and Politicians’ Human Capital 

   Geys, Benny (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article focuses on political dynasties’ potential consequences, and particularly investigates whether and when they lead to the selection of dynastic politicians with relatively lower education levels. I exploit the ...
  • Political economy and corporate governance : political connection of board directors and political moderation of CEO-wages in Norwegian state-owned companies 

   Angeles, Renira Corinne (Master thesis, 2012-05-09)
   This thesis examines the relationship between political connection of board directors and CEO-wages in 27 Norwegian state-owned companies and enterprises in 2000-2010. I hypothesize that political connected directors ...
  • Political Rents and Voter Information in Search Equilibrium 

   Andersen, Jørgen Juel; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Political parties commited to grab rents may run for election, and even win, if citizens are uninformed. But, how is the political equilibrium affected if citizens can mitigate this information problem through costly ...
  • Political Rents and Voter Information in Search Equilibrium 

   Andersen, Jørgen Juel; Heggedal, Tom-Reiel (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Political parties committed to grab rents may run for election, and even win, if citizens are uninformed. But, how is the political equilibrium affected if citizens can mitigate this information problem through costly ...
  • Political risk and international investment : the renewable energy market in Australia and the 2013 election 

   Kirsebom-Aronsen, Cecilie (Master thesis, 2013-02-13)
   Renewable energy has become a controversial political- and economical topic. The world community are on a global scale experiencing shrinking reserves of non-renewable energy sources such as fossil fuels, which also are ...
  • Political skill, participation in decision-making and organizational commitment 

   Thompson, Geir; Buch, Robert; Kuvaas, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose Research has demonstrated that political skill is associated with leadership effectiveness. However, the field still lacks understanding of how political skill makes leaders more effective. The purpose of this paper ...
  • Politiets strategiske terrorbekjempelse av al-Qaida og ISIL 

   Dalen, Lena Helene; Rabe, Stian (Master thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om det finnes viktige forskjeller og likheter mellom al-Qaida og ISIL, som kan ha betydning for politiets strategi for bekjempelse av terror. Vi har benyttet en kvalitativ ...
  • Politikkens mørke side 

   Mogensen, Tobias Lindhardt; Hagmansen, Jonas; Hennum, Helena Tømmerås (Bachelor thesis, 2019)
   denne bacheloroppgaven blir det undersøkt hvordan ulike velgergruppers atferd, i form av nytteeffekt, blir påvirket av negativ og positiv politisk reklame. Velgerne er kategorisert etter personlighetstrekk, og apati til ...
  • Politiske konjunktursykler i Norge 

   Løland, Lisbeth (Bachelor thesis, 2018)
   I denne utredningen tar jeg for meg temaet politiske konjunktursykluser i Norge etter andre verdenskrig, og analyseres innenfor et rammeverk for makroøkonomisk teori. Utredningen har følgende problemstilling: Finnes det ...
  • Portfolio Optimization : On Risk Measures and Estimation Techniques 

   Barstad, Johannes Andreas; Heitmann, Olve (Master thesis, 2016)
   This thesis focuses on the risk measure in the Markowitz algorithm. We discuss why assuming normality is unrealistic, and why the unconditional sample covariance matrix is an inappropriate input for the algorithm. We compare ...
  • Portfolio Tax Trading with Carryover Losses 

   Ehling, Paul; Gallmeyer, Michael; Srivastava, Sanjay; Tompaidis, Stathis; Yang, Chunyu (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We study portfolio choice with multiple stocks and capital gain taxation assuming that capital losses can only offset current or future realized capital gains. We show, through backtesting using empirical distributions, ...
  • Ports as Actors in Industrial Networks 

   Hatteland, Carl Johan (Series of Dissertations;6/2010, Doctoral thesis, 2010)
   The purpose of this thesis is to consider how port authorities can be characterized as actors in industrial contexts. The thesis uses the Industrial Network Approach to avoid bringing in typical views of what a port is ...
  • Ports as Actors in Industrial Networks 

   Hatteland, Carl Johan (Series of Dissertations;6, Doctoral thesis, 2010)
   The purpose of this thesis is to consider how port authorities can be characterized as actors in industrial contexts. The thesis uses the Industrial Network Approach to avoid bringing in typical views of what a port is ...
  • Posisjonering av Deli de Luca Trondheim 

   Koch, Elisabeth Marie; Ervig, Anette (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er skrevet om bedriften Deli de Luca i Trondheim, og oppgaven tar for seg posisjoneringen av Deli de Luca. Ut i fra at Deli de Luca var ny oppstartet i januar når vi iverksatte denne oppgaven ble vi enige ...
  • Posisjonering av Kultursenteret ISAK 

   Espenes, Thale Merete (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven er skrevet om Kultursenteret ISAK i Trondheim. Deres virksomhet, som er en del av Kulturenheten i Trondheim Kommune, er til for å gi ungdom et sted utforske og oppleve kultur. Kultursenteret ISAK har behov ...
  • Posisjonering av Mercursenteret 

   Sætnan, Tonje Raknes; Moxness, Siri Ravlosve; Friman, Malin Anna (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Oppgaven har til hensikt å finne ut hvordan Mercursenteret skal styrke sin posisjon. Problemstillingen ble utarbeidet da vi hadde en antakelse om at kjøpesenterets posisjon var svak. Problemstillingen ble da Hvordan ...
  • Posisjonering på Omega-3 markedet 

   Tidemand-Johannessen, Sindre; Løvbakken, Sondre Skauge; Sletten, Martin (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   Denne oppgaven er utformet på bakgrunn av et oppdrag fra arbeidsgiver i SALfresh. SALfresh er en ny aktør og har et nytt produkt på Omega-3 markedet. De trengte derfor hjelp til hvordan å nå markedet med sitt produkt. I ...
  • Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene 

   Johannessen, Jon-Arild; Olsen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Gjennom globalisering og overgang til det vi betegner som kunnskapsøkonomien, står ledere innenfor både privat og offentlig sektor overfor en virkelighet der de gamle reseptene ikke fører til nødvendig kur. ...