Now showing items 2358-2377 of 4096

  • Merkesamarbeidet Lindex/Missoni 

   Tokay, Dilan; Hilden, Christine Marie; Schou, Lasse (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Vi har i vår avsluttende bachelor oppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltet merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss inn på tematikken som omhandler merkesamarbeid. Vi har valgt å ta for oss ...
  • Merkevarebygging 

   Hagerup, Guro; Kjølberg, Karoline; Skjelstad, Trine (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Trondheim er en by preget av et godt kaffemiljø. Kaffemarkedet er i stadig utvikling med stor konkurranse både fra små og store kaffebarer. Det blir desto viktigere å posisjonere seg slik at man får en reell differiens ...
  • Merkevarebygging : posisjonering og differensiering 

   Witsøe, Lise Marie; Veimo, Hanne Wangberg; Grøvdal, Rikke Remmem (Bachelor thesis, 2014-02-14)
   Denne oppgaven er skrevet om EiendomsMegler1 Midt-Norge. På bakgrunn av deres utfordring med å skille seg fra de andre aktørene i bransjen valgte vi å ta for oss temaet posisjonering og differensiering. Sammen med ...
  • Merkevarebygging av kunstmuseer 

   Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
   Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...
  • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

   Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
   Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...
  • Merkevarebygging i sosiale medier 

   Skanke, Kristin Lavransdatter; Ekstrøm, Stine; Grytbak, Vibeke (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er en kombinasjon av våre interesser for merkevarebygging, sosiale medier og Midtbyen som et levende bysentrum. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er ”Hvordan kan merkevaren ...
  • Merkevarebygging som verktøy for treningssenteret SATS Trondheim : Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? 

   Bro, Anders; Gravdal, Anders Bøen; Mevold, Christian Amundsen (Bachelor thesis, 2010-02-22)
   På bakgrunn av høstens oppgave (Bro, Bøen, Mevold 2008) valgte vi følgende problemstilling: Hvordan skal SATS Trondheim styrke sin merkevare og posisjon i det lokale markedet? Det kanskje viktigste funnet omfattet ...
  • Merkevaren Zenit Yoga 

   Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke ...
  • Merking av reklame på Instagram, påvirker det kjøpsintensjonen til forbrukeren? 

   Svedin, Remet Elionor; Finseth, Cassandra (Bachelor thesis, 2021)
   Denne oppgaven er skrevet med bakgrunn i en økende bruk av annonser og reklamer på Instagram. Opinionsledere og ettertraktede mennesker har de siste årene kommet mer og mer fram i søkelyset, grunnet at influencer-marke ...
  • Merverdiavgift : problemstillinger og tilpasningsmuligheter for hotell og utleie gjennom Airbnb 

   Hauge, Cecilia Diaz; Pedersen, Rebecca (Master thesis, 2017)
   Oppgavens mål er å tydeliggjøre avgiftsreglementet knyttet til hotellbransjen. Videre ønsker vi å komme med konstruktive diskusjoner og forslag rundt en mulig avgiftsinnføring på utleie gjennom delingsøkonomitjenesten ...
  • Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler 

   Ligtvor-Thue, Eva (Master thesis, 2013-02-14)
  • Mestringsklima i Arbeids-og Inkluderingsbedrifter 

   Grimstad, Monica (Master thesis, 2018)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å undersøke om ansatte i Arbeid og Inkluderingsbransjen opplever at mestringsklima er det rådende motivasjonsklimaet i egne bedrifter, og om mestringsklima korrelerer med variabler ...
  • Metastudie om bærekraftige investeringer 

   Valstrand, Ørjan; Stefanussen, Lone; Unhjem, Jon Peder Bakke (Bachelor thesis, 2018)
   I vår bacheloroppgave var formålet å studere avkastningen på bærekraftige investeringer opp mot tidligere forskning. For å svare på problemstillingen, ”Hva sier forskning om avkastning på bærekraftig investering med bruk ...
  • Metastudie om markedseffisiens i de utviklede markedene 

   Lindberg, Eirik; Stordal, Ole Jacob Lygre (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer svak form for markedseffisiens i utviklede markeder. Vi har gjennomført en metastudie der vi undersøker og analyserer tidligere publiserte studier om ...
  • A Method for Risk Response Planning in Project Portfolio Management 

   Ahmadi-Javid, Amir; Fateminia, Seyed Hamed; Gemünden, Hans Georg (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   To improve the effectiveness of project portfolio risk management, a portfolio-wide approach is required. Implementing a proactive strategy, this article presents a method based on mathematical optimization to select an ...
  • Micro evidence on international patenting 

   Maurseth, Per Botolf; Svensson, Roger (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Globalization, high growth rates in high-tech industries, growing emerging markets and harmonization of patent institutions across countries have stimulated patenting in foreign markets. We use a simple model of international ...
  • Millennial consumers shape corporate culture towards sustainability - the case of the food industry in Portugal 

   Mariana Falcao Viana Baptista (Master thesis, 2017)
   The main purpose of this Thesis is to understand Portuguese Millennials’ attitudes towards Corporate Sustainability and whether these influence companies’ Corporate Culture. Millennials seem to care about the environment ...
  • Millennials og Omni-kanal fashion 

   Montelibano, Emil (Bachelor thesis, 2018)
   Digitaliseringen av bedrifter er et tema de fleste etablerte bedrifter ikke kommer foruten. Yngre generasjoner av forbrukere er svært teknologivant og svært aktive i flere digitale kanaler. I denne sammenheng er det blitt ...
  • Mind the gap! Stylized dynamic facts and structural models. 

   Canova, Fabio; Ferroni, Filippo (CAMP Working Paper Series;13/2018, Working paper, 2018-12-11)
   We study what happens to identified shocks and to dynamic responses when the structural model features q disturbances and m endogenous variables, q ≤ m, but only m1 < q variables are used in the empirical model. Identified ...
  • Mind the gap(s)! Ressursmegling for å kutte det norske matsvinnet 

   Bjerke Soldal, Olav; Lyby Wærp, Hilde; Fledsberg Vatne, Camilla (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Hvert år kastes rundt en tredjedel av all spiselig mat i Norge. En stor andel av svinnet oppstår før maten når butikkhyllene, hovedsakelig fordi den har «feil» utseende, form eller farge målt mot etablerte standarder. Dette ...