Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [4439]
 • Merverdiavgift på sammensatte ytelser 

  Hamstad, Anne Paula (Master thesis, 2021)
  Tema for oppgaven er den merverdiavgiftsmessige behandlingen av sammensatte ytelser. Består ytelsen av flere selvstendige omsetningsobjekter, skal de behandles hver for seg med hver sin avgiftsstatus. Hvis ytelsen er ...
 • Hvilke rettigheter for den skattepliktige vil begrense bruken av AI og maskinlæring i kontroller hos skattemyndighetene? 

  Lu, Isabella (Master thesis, 2021)
  Tittel på oppgaven er: Hvilke rettigheter for den skattepliktige vil begrense bruken av AI og maskinlæring i kontroller hos skattemyndighetene? I kapittel 2 i begynnelsen av oppgaven gis det en kort innføring av AI og ...
 • Innbetalt kapital 

  Reinertsen, Camilla Råsberg (Master thesis, 2021)
  For en som ikke har satt seg godt inn i temaet skattemessig innbetalt kapital, er noe av det som forvirrer at begrepet innbetalt kapital har ulikt innhold selskapsrettslig, regnskapsrettslig og i skatteretten. Dette var ...
 • Kildeskatt på renter og royalty 

  Enger, Guro Granvin (Master thesis, 2021)
  Problemstillingen jeg ønsker å gå nærmere inn på i denne prosjektoppgaven, er følgende: Trenger vi en ny regel om kildeskatt på renter og royalty når vi allerede har en rekke andre regler som skal hindre overskuddsflytting ...
 • Norske skattemyndigheters foretrukne Diamond League-konkurranseplan for Jacob Ingebrigtsen 

  Andersen, Øystein Engum (Master thesis, 2021)
  Denne prosjektoppgaven tar for seg beskatning av inntekt som Jacob Ingebrigtsen har oppebåret i utlandet, og hvilke implikasjoner hans konkurranser i Diamond League har for norske skattemyndigheter. Sentralt i oppgaven er ...

View more