Select a community to browse its collections.

Handelshøyskolen BI [5932]
 • Innføring av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS 

  Holbø, Ole Erik (Master thesis, 2023)
  Med denne oppgaven ønsket jeg å gjøre en undersøkelse for å forstå hva som er viktige suksessfaktorer for innføring og utvikling av en bærekraftig forretningsstrategi i Retura TRV AS. Undersøkelsen har en kvalitativ ...
 • Hvordan kan arbeid med bærekraft styrkes i Tim Wendelboe AS? 

  Wendelboe, Cecilie Lindvall; Kilander, Fredrikke (Master thesis, 2023)
  Bedrifter spiller en sentral rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i Ditlev-Simonsen (2022, s. 150) sin modell «Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model» vurderer vi hvordan ...
 • ESG og lønnsomhet i byggenæringen: Hvordan kan et selskap som OBOS jobbe bedre med bærekraft? 

  Reinvang, Rasmus (Master thesis, 2023)
  Utfordringene med bærekraft i verden er store og vil påvirke norsk økonomi, gjennom endringer knyttet til klima og ressurstilgang, og som følge av politiske tiltak med mål om å fremme en mer bærekraftig utvikling. Dette ...
 • Hvordan lykkes med sirkulærøkonomi i et byggeprosjekt? 

  Witsø, Hedvig (Master thesis, 2023)
  Denne oppgaven undersøker hvordan Statsbygg har innført bærekraft i forhold til modellen presentert i Kapittel 7. Strategy to Approach Sustainability in Companies: A Step by Step Model (A Guide to Sustainable Corporate ...
 • Multicultural Leadership 

  Skovsgaard, Eric Christian King (Master thesis, 2023)
  Mini Case – Differences at Work Based on Agerström et al. (2009) article, how would you apply to this case to classify the prejudice and hostile remark during the conversation – explicit or implicit prejudice? The Agerström ...

View more