Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Handelshøyskolen BI [4778]
 • Juss for ledere 

  Bøe, Brit-Helen Rossemyr (Master thesis, 2022)
  Oppgaven tar for seg Tussevika skole som ligger i Ytrevik kommune. Tre av de ansatte blir presentert og beskrevet, og de er alle aktører i de juridiske fremstillingene som dukker opp. Jeg vil i denne oppgaven belyse faktum ...
 • Oppsigelsen 

  Salte, Cathrine; Evjen, Trude (Master thesis, 2022)
  Vi vil i denne oppgaven først presentere vårt Juridiske faktum. I faktumet vil dere få innsikt i en sak mellom en pedagogisk leder og styrer i Elefanten barnehage. I faktumet gjør vi rede for konflikten mellom de to. Sakens ...
 • Styringsrett eller oppsigelse 

  Johansen, Jarl Morten (Master thesis, 2022)
  Saken gjelder om arbeidstaker A som arbeidet i fast stilling etter AML §14-9 (Lovdata, AML) ved Meskvik kommune hadde krav på å fortsette i sin faste stilling med de avtalte ferieordninger som var gjort for hun A og ...
 • Juss for ledere 

  Georgsen, Kris; Skeie, Marita Bornø (Master thesis, 2022)
  Denne prosjektoppgaven omhandler identifisering og drøftinger av juridiske problemstillinger som ligger til grunn i denne casen. I oppgaven blir det drøftet tre juridiske problemstillinger. Den første er knyttet til ...
 • CEO Characteristics and Corporate Leverage A Norwegian Perspective 

  Sjølie, Henrik Bruskeland; Lundh, Thomas Nordby (Master thesis, 2022)
  We study the relationship between CEO Characteristics and corporate leverage in Norwegian listed companies using an unbalanced panel of 303 firms from 2000 to 2017. To study the relationship, fixed effects regressions and ...

Vis flere